Kirjan talo sijaitsee Turussa, Aurajoen rannalla, osoitteessa Linnankatu 24.
Talo on alueen kirjallisten toimijoiden fyysinen tila mutta myös aktiivinen yhdistys.

Filosofisen kirjoittamisen viikonloppu 21.-22.4.2012

tiistaina 17. tammikuuta 2012

Opettajina toimittajat Antti Salminen ja Jaakko Belt

Miten kirjoittaa filosofista tekstiä ja mitä se vaatii kirjoittajalta? Entä miten kirjoittaa filosofinen lehtiartikkeli? Millaisia filosofisen kirjoittamisen lajeja on olemassa ja miten käyttää niitä hyödyksi kirjoittaessa?

Filosofisen niin & näin -aikakauslehden toimittajat vetävät ensimmäisen Kirjan talolla järjestettävän filosofisen kirjoittamisen kurssin keväällä 2012. Lähtökohtana kurssilla on muun muassa filosofisten tekstien lajien kirjo sekä artikkelin kokoaminen ja työstäminen.

Kurssi jakautuu kahteen osaan, jossa toisessa tutustumaan filosofisen kirjoittamisen lajityyppeihin ja niille ominaisiin piirteisiin. Huomiota kiinnitetään muun muassa argumenttirakenteeseen ja sisällöllisiin päälinjauksiin. Toisen osan näk

Tämä juttu julkaistiin tiistaina 17. tammikuuta 2012.
Jaa tai tallenna kirjanmerkkeihin
 
Kirjan talo – Bokens hus ry, 2007–2016