Kirjoittamaan, kirjoittamaan!

//Kirjoittamaan, kirjoittamaan!

Kirjoittamaan, kirjoittamaan!

Kirjan talon kurssit syksy 2014

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: kirjantalo@gmail.com

 

Viikonloppukurssit:

Runomielentila / Sanni Pesonen

Kirjoittaminen vaatii monilta oikeaa mielentilaa, inspiraatiota, tunnetta. Stressi ja velvollisuudet tapaavat vielä meiltä aikaa ja tilaa kiireettömään, luovaan ajatteluun. Oikeaan kirjoitustilaan voi olla vaikea päästä.

Kurssilla on tarkoitus opetella etsimään ja löytämään luova mielentila omin neuvoin, ilman että tarvitsee odottaa sen tippumista taivaalta. Teemme kirjoitustehtäviä ja käytännön harjoituksia. Tarkoitus on opetella kiinnittämään huomiota itselle oleellisiin yksityiskohtiin. Kurssilla kirjoitetaan ja luetaan lyhyitä lyyrisiä tekstejä (runoja/ laulunsanoja).

Kurssin hinta on 100 euroa (Kirjan talon jäsenet/opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 50 euroa).

Opetus: 8.11.2014 – 9.11.2014 kello 11-16

 

Elokuvakäsikirjoittaminen- repliikitön kirjoittaminen / Veera Lehtola

Elokuvakäsikirjoittaminen on perustaltaan kuviksi ja toiminnaksi kirjoittamista.
Kuinka kirjoittaja voi kuvata tilanteet, tunteet ja tapahtumat ilman puhetta, repliikeittä?

Kuviksi kirjoittamisen kurssilla tutustutaan elokuvakäsikirjoittamisen muotoon, tutkitaan kohtausesimerkkien avulla erilaisia ratkaisuja, ja opetellaan omia kohtausharjoituksia kirjoittaen kuvaamaan henkilöitä ja tunteita toiminnankuvauksen kautta. Elokuvakäsikirjoittamisen keinoja voi soveltaa myös proosan tai runouden kirjoittamisessa.

Kurssin hinta on 100 euroa (Kirjan talon jäsenet/opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 50 euroa).

Opetus: 18.10.2014 – 19.10.2014 kello 11-16

 

AISTI! / Virpi Pöyhönen

Haluatko keskittyä viikonlopun ajan aistivoimaiseen kirjoittamiseen, ympäristön havainnointiin eri aistien kautta? Kokeilla, miltä ympäristö tuntuu, kun näköaisti on suljettu pois? Keskittyä makuihin tekstin innoittajana? Kurssilla tehdään kirjoitusharjoituksia, joita kaikkia yhdistää aistit ja maailman havainnoiminen, tutkitaan eri aistien voimaa kirjoittamisessa, herkistetään aisteja sulkemalla toisia pois, antamalla toisille virikkeitä, venytetään ilmaisua pois tutuimmasta.

Kurssin hinta on 100 euroa (Kirjan talon jäsenet/opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 50 euroa).

Opetus: 22.11.2014 – 23.11.2014 kello 11 -16

 

Muistot tarinaksi / Veera Vähämaa

Viikonloppukurssilla tarkastellaan sitä, miten omat kokemukset ja muistot voi jalostaa fiktiiviseksi proosatekstiksi. Kurssilla pohditaan autofiktion käsitettä ja tehdään pieniä kirjoitusharjoituksia, joiden kautta omat muistot saavat paperilla uuden, kaunokirjallisuuden kikoilla maustetun muodon.

Kurssin hinta on 100 euroa (Kirjan talon jäsenet/opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 50 euroa).

Opetus: 25.10.2014 – 26.10.2014 kello 11-16

 

Pidemmät kurssikokonaisuudet:

Proosan työkalupakki 25.9.2014 / Veera Lehtola

Proosan työkalupakki -kurssilla etsitään omaa ääntä kirjoittamisessa ja käydään läpi konkreettisia kirjoitusvinkkejä muun muassa dialogin, henkilöhahmojen ja tarinan rakentamiseen.

Tunneilla ja kotona tehtävien kirjoitusharjoitusten tavoitteena on tarjota osallistujille työkaluja oman proosatekstin tuottamiseen. Osallistujat saavat myös henkilökohtaista palautetta tekemistään harjoituksista.

Kurssin hinta on 150 euroa (Kirjan talon jäsenet/opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 75 euroa).

Opetus: 25.9, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11 ja 4.12 2014 kello 17-18.45

 

Runon työkalupakki 10.9.2014 alkaen / Marja Kangas

Runon-työkalupakki -kurssilla etsitään omaa ääntä kirjoittamisessa ja käydään läpi konkreettisia kirjoitusvinkkejä.

Tunneilla ja kotona tehtävien kirjoitusharjoitusten tavoitteena on tarjota osallistujille työkaluja oman runotekstin tuottamiseen. Osallistujat saavat myös henkilökohtaista palautetta tekemistään harjoituksista.

Kurssin hinta on 240 euroa (Kirjan talon jäsenet/opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 120 euroa).

Opetus: 10.9, 8.10, 5.11 ja 10.12 2014 sekä 14.1, 11.2, 18..3, ja 15.4. 2015 kello 17-20

 

Runon vaikuttava ja merkittävä rytmi – rytmikurssi kirjoittajille 3.11.2014 alkaen / Siru Kainulainen

Mitä runon rytmi on? Mitä sillä tarkoitetaan ja miten se vaikuttaa runossa?

Runoilijat ovat tavan takaa huomauttaneet, kuinka tärkeä runon ilmaisulle on rytmi: miten lause, säe tai teoskokonaisuus rytmittyy, ja miten vahvasti rytmi vaikuttaa jopa sanavalintoihin. Rytmiä voi ajatella mitallisena tai vapaana, sanaston, aiheen tai vaikkapa äänteiden toistona sekä teoskokonaisuutta rytmittävänä tekijänä. Rytmi voi temmata mukaansa hakkaavana toistona tai hitaana liikkeenä – rytmi on runon verenkierto, kuten aikoinaan sanottiin.

Kurssilla rytmiä tarkastellaan käytännöllisistä lähtökohdista ja käsitteellisesti taustoittaen. Kokeillaan ja tunnustellaan, mitä rytmi on ja miten se toimii. Tutustutaan yleisimpiin runomittoihin, ja erityisesti nykyrunon rytmeihin, aiemmin ilmestyneitä esimerkkejä unohtamatta.

Kurssin hinta on 100 euroa (Kirjan talon jäsenet/opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 50 euroa).

Opetus: 3.11, 10.11, 17.11. 2014 kello 17-20.15

 

Omaelämänkerrallinen kirjoittaminen 30.9. alkaen / Pirjo-Riitta Tähti-Wahl

Omaelämänkerrallisen kirjoittamisen kurssilla etsitään ja löydetään teksteille aiheita omasta elämästä, menneestä ja nykyisestä. Luovan kirjoittamisen keinoin on mahdollista kasvattaa itsetuntemusta ja tutustua itseensä ja elämätarinaansa uudesta näkökulmasta. Kurssilla etsitään virikkeitä ja uusia tuulia omaan elämään ja kirjoittamiseen mm. kirjoittajan omista valokuvista.

Kurssin hinta on 220 euroa (Kirjan talon jäsenet/opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 110 euroa).

Opetus: 30.9, 7.10, 14.10, 21.10, 28.10, ja 4.11. 2014 kello 17.30-20.00

By | 2014-09-20T08:40:23+02:00 elokuu 18th, 2014|Ajankohtaista|Kommentit pois päältä artikkelissa Kirjoittamaan, kirjoittamaan!

About the Author: