Taiteen edistämiskeskus myöntänyt merkittävän erityisavustuksen Kirjan talon Evdemonia-hankkeelle

//Taiteen edistämiskeskus myöntänyt merkittävän erityisavustuksen Kirjan talon Evdemonia-hankkeelle

Taiteen edistämiskeskus myöntänyt merkittävän erityisavustuksen Kirjan talon Evdemonia-hankkeelle

Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt merkittävän, 36 000 euron erityisapurahan Kirjan talo – Bokens hus ry:n Evdemonia-hankkeelle. Hankkeen kesto on yksi vuosi. Kirjan talon hankkeessa yhteistyössä toimivat sekä Turun Sanataideyhdistys että Framil ry.

Evdemonia on kreikkaa ja tarkoittaa ihmisen henkistä kukoistusta, niin että ihmisen sielu sekä ruumis voivat hyvin ja ihminen on siksi onnellinen, eli kokonaisvaltaista hyvinvointia.

”Evdemonia-hankkeessa pureudumme nimenomaisesti ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen taiteen keinoin, ja vastaamme mm. Taiteen edistämiskeskuksen esiintuomiin haasteisiin valtakunnallisesti. Näin ollen, otamme huomioon työyhteisöistä erityisesti sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden, työyhteisöiden ja työympäristöjen tarpeet sekä tavoitteet. Paneudumme hankkeessa myös yksityisten henkilöiden hyvinvoinnin lisäämiseen kulttuurihyvinvointipalveluiden avulla täysin uudella ja modernilla toimintatavalla”, sanoo Kirsi Melvola-Georgakarakos, Kirjan talon hallituksen jäsen ja projektin vetäjäksi nimetty koordinaattori. ”Sen lisäksi painotamme k.o. palveluiden saatavuutta valtakunnallisen taiteilijapoolin sekä palveluiden verkkoympäristöön viemisen kautta. Näin kulttuurihyvinvoinnin palvelut, jotka nykyisellään ovat keskittyneet suurempiin kaupunkeihin monimuotoisina ja helposti saatavina, olisivat käytettävissä paikasta riippumatta kaikissa yhteiskuntaryhmissä ja -luokissa, sekä kaikissa työyhteisöissä.”

Sanataiteella ja kirjallisuudella voidaan myös katsoa olevan tärkeä rooli suomalaisen yhteiskunnan monikielisyyden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Sanataiteen avulla voidaan vaikuttaa erilaisten toimintaympäristöjen kieli-ilmastoon: kielimyönteisessä ympäristössä kielet voivat kehittyä rinnakkain eikä niiden välille synny tarpeetonta vastakkainasettelua tai lokeroitumisen pelkoa.

”Hankkeen aikana tehtävä kehitystyö mahdollistaa taloudellisen osaamisen jakamisen soveltavan taiteen aloilla laajemminkin, minkä lisäksi toimintaa voidaan laajentaa paikallisesta valtakunnalliseksi saatavuutta parantamalla mm. valtakunnallisen taiteilijapoolin avulla ja palveluiden viemisellä verkkoympäristöön soveltuvin osin. Tämä on merkittävä luottamuksen osoitus toiminnallemme Taiteen edistämiskeskukselta”, täydentää Kirjan talon toiminnanjohtaja Petri Tähtinen.

”Taiteen edistämiskeskus katsoo, että hankkeen avulla voidaan merkittävällä tavalla työllistää ammattitaiteilijoita. Lisäksi hanke huomioi hyvin sosiaali- ja terveyssektorin työntekijöiden jaksamisen. Taiteella on todettu olevan merkittäviä mahdollisuuksia työhyvinvoinnin lisääjänä”, sanoo erityisasiantuntija Johanna Vuolasto Taikesta.

”Näemme, että ehdotettu hankkeemme tukee muun muassa hallituksen kärkihankkeita esimerkiksi verkkopedagogiikkaa hyödyntämällä, palvelujen valtakunnallisella saatavuudella sekä mahdollistamalla tiettyjen väestöryhmen osallistumisen kulttuurihyvinvointipalveluihin paikkakunnasta riippumatta. Lisäksi, hankkeella voidaan tuoda kulttuurihyvinvoinnin palveluita myös täysin uusien kohderyhmien luo”, jatkaa Kirjan talon puheenjohtaja Hanna Tähtinen.

Evdemonia -hankkeen tavoitteet tiivistetysti:
1. Lisätä yleisön tietoisuutta soveltavan taiteen käytöstä kulttuurihyvinvoinnissa ja saatavilla olevista palveluista.
2. Kristalloida olemassa olevat ja hyväksi koetut palvelut monistettaviksi, kannattaviksi, palvelutuotekonsepteiksi.
4. Luoda ja tarkastella kannattavan myynnin edellytyksiä sekä lisätä kaupallisen tietämyksen määrää taitelijoiden keskuudessa.
5. Edistää kulttuurihyvinvointipalveluiden valtakunnallista ja kansainvälistä saatavuutta mm. laajentamalla olemassa olevat palvelukonseptit verkkoympäristöön ja kasvattamalla olemassa olevaa taitelijapoolia valtakunnalliseksi.

Hanketoimijoina Kirjan talon lisäksi:

Turun sanataideyhdistys ry
Turun Sanataideyhdistys ry toimii monipuolisesti sanataiteen alalla Turussa ja lähikunnissa. Turun Sanataideyhdistys ry:n koulutetut ohjaajat työskentelevät laajasti sanataiteen ja soveltavan taiteen alueella Varsinais-Suomessa. Yhdistyksen ohjaajilla on osaamista ja kokemusta niin dementiavanhusten, erityisnuorten kuin pienten lastenkin kanssa työskentelystä. Vuonna 2007 Turun sanataideyhdistys on perustanut Sanataidekoulu Kratin ja ylläpitää sen alaisuudessa sanataiteen perusopetusta 9-18-vuotiaille nuorille.
Lisätietoja: https://turunsanataideyhdistys.wordpress.com/

Framil ry

Framil ry on Varsinais-Suomen osallistavan taiteen keskus. Vuonna 2006 perustetun yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on toimia osallistavan taiteen (esittävä taide/monitaide/monialainen taide) kulttuuripalvelujen tuottajana ja esiintuojana.

Yhdistys toimii projektiensa kautta edesauttaen osallistavan taiteen toimijoiden työllistymistä ja laajaa osaamista. Toiminnan keskiössä on osallistavan taiteen kentällä toimivien ammattilaisten järjestäytyminen ja ammatti-identiteetin vahvistaminen. Tavoitteena on valtakunnallisen osallistavan taiteen verkoston luominen, työelämän kumppanuuksien solmiminen sekä tietoisuuden herättäminen osallistavasta taiteesta sosio-kulttuurisena hoito- ja vaikuttamisen muotona.
Lisätietoja: http://www.framil.fi/

Lisätietoja ja tiedustelut:
Kirsi Melvola-Georgakarakos, Kirjan talon hallituksen jäsen, Evdemonia -hankkeen projektikoordinaattori
kirsi.melvola@kirjantalo.org

By | 2016-02-15T10:17:01+02:00 helmikuu 15th, 2016|Ajankohtaista|Kommentit pois päältä artikkelissa Taiteen edistämiskeskus myöntänyt merkittävän erityisavustuksen Kirjan talon Evdemonia-hankkeelle

About the Author: