Itämeren kanssa -kirjoituskilpailu

//Itämeren kanssa -kirjoituskilpailu

Itämeren kanssa -kirjoituskilpailu

PÅ SVENSKA NEDAN

Kuvittele.

Jos Itämeri alkaisi puhua, mitä se haluaisi kertoa? 

Käyttäisikö se sanoja ja kieltä, vai tuulta ja tyrskettä? Vai kenties jotain aivan muuta?

Millaisia keskusteluja ja kohtaamisia syntyy Itämeren kanssa? 

Kutsumme sinut mukaan kuvittelemaan ja kirjoittamaan kohtaamisia Itämeren kanssa -kirjoituskilpailuun! Haemme tekstejä, joissa sanoitetaan hetki Itämeren kanssa. Toivomme, että teksteissä korostuu vuorovaikutus, kuvittelu sekä meren toimijuus. On aika kuvitella Itämerelle kieli! 

Sijoittuuko tai inspiroituuko tekstisi tietystä paikasta Itämerellä tai sen rannalla? Lisää tekstisi yhteyteen myös mihin paikkaan ja aikaan tekstisi liittyy. 

Kolme parasta kirjoituskilpailun tekstiä julkaistaan Kirjan talon sivuilla Itämeripäivänä. Tekstit julkaistaan myöhemmin myös Itämeripäivän verkkosivuilla yhteistyössä John Nurmisen Säätiön kanssa.

Kirjoituskilpailun järjestää varsinaissuomalainen sanataiteen aluekeskus Kirjan talo – Bokens hus ry yhdessä Living with the Baltic Sea in a changing climate – Environmental heritage and the circulation of knowledge (SeaHer) -tutkimushankkeen kanssa (Åbo Akademi). Hanketta tukee Suomen Akatemia. 

Kirjoituskilpailun tekstejä käytetään aineistona SeaHer-hankkeen tutkimuksessa. Kirjoituksia käytetään nimettöminä  ja ne tai osia niistä voidaan julkaista esimerkiksi artikkeleissa tai hankkeen sivuilla. Lähettämällä kirjoituksen kilpailuun, suostut  tekstin nimettömään käyttöön osana hanketta. Hanke vastaa henkilötietojen ja tekstien käsittelystä.

KILPAILUN SÄÄNNÖT

Voit osallistua kilpailuun kaunokirjallisella tekstillä suomeksi tai ruotsiksi. Tekstin laji on vapaa, kirjoita siis esimerkiksi lyriikkaa, proosaa tai draamaa. Yksi teksti per kilpailija. 

Tekstin pituus max. 2 liuskaa (2 A4). Fonttikoko 12. 

Palauta tekstisi sähköpostitse osoitteeseen itamerenkanssa@gmail.com, jonka otsikoit “Itämeren kanssa -kirjoituskilpailu”. Palauta sähköpostin mukana kaksi erillistä liitettä: 

 1. Kilpailuteksti erillisenä liitteenä pdf-muodossa. Nimeä tiedosto muodossa sukunimi_etunimi_teksti. Älä lisää pdf-tiedoston tekstiosioon nimeäsi tai muita tuntomerkkejä. Näin turvaamme kirjoittajien anonymiteetin ja puolueettoman arvioinnin.

2. Henkilötietosi erillisenä liitteenä pdf-muodossa. Nimeä tiedosto muodossa sukunimi_etunimi_yhteys. Jätä liitteessä seuraavat tiedot:

 • etunimi ja sukunimi
 • sähköposti
 • syntymävuosi
 • sukupuoli (mies / nainen / muu / en halua vastata)
 • mihin aikaan ja paikkaan kirjoitus liittyy (jos liittyy, esim. Raisionlahti 2014 tai Korppoo 2020)

Palauta tekstisi 31.7. klo 23.59 mennessä. Myöhästyneitä tai muutoin ohjeiden vastaisia (esimerkiksi liian pitkiä) tekstejä ei käsitellä.

Lähettämällä tekstin, luovutat sen käyttöoikeuden SeaHer -hankkeelle. Tekstejä käytetään tutkimuskäyttöön. Tekstejä ei myydä tai luovuteta muille osapuolille. Voittajatekstit julkaistaan osana Itämeripäivää, mistä maksetaan erillinen käyttökorvaus. Tässäkään ei yhteystietojasi julkaista.

Olemme yhteydessä kolmeen parhaan tekstin kirjoittajaan elokuun aikana. 

KILPAILUN PALKINNOT

 1. sija 400 € ja kirjapalkinto 
 2. sija 200 € ja kirjapalkinto
 3. Kirjapalkinto

Voittajatekstit julkaistaan osana Itämeripäivää Kirjan talon sivuilla ja myöhemmin myös Itämeripäivän kanavissa. Kirjoituskilpailun järjestäjät maksavat jokaisesta julkaisusta erillisen käyttökorvauksen. Voittajatekstit julkaistaan myös Lokistories-sivustolla. Kolmelle voittajatekstille maksetaan 100 € käyttökorvaus/teksti. 

Palkkiot ovat voittajalle veronalaista tuloa.

Lisätietoja kilpailusta: tuottaja.kirjantalo@gmail.com.

Tillsammans med Östersjön -skrivtävling

Föreställ dig.

Om Östersjön skulle börja prata, vad skulle den vilja berätta?

Skulle den använda ord och språk, eller vind och bränningar? Eller kanske något helt annat?

Hurudana diskussioner och möten uppstår tillsammans med Östersjön?

Vi erbjuder dig möjligheten att föreställa dig och skriva om möten i Tillsammans med Östersjön -skrivtävlingen! Vi letar efter texter där ett ögonblick med Östersjön sätts i ord. Vi hoppas att texterna belyser interaktionen, fantiserandet och funktionaliteten av havet. Det är dags att föreställa sig ett språk för Östersjön! 

Befinner sig eller inspireras din text av en specifik plats i Östersjön eller på dess strand? Lägg också till i samband med texten platsen och tiden som texten anknyter till.

De tre bästa texterna i skrivtävlingen kommer att publiceras i samarbete med John Nurminens Stiftelse i samband med firandet av Östersjödagen i slutet av augusti.

Skrivtävlingen arrangeras av Egentliga Finlands regionala centrum för ordkonsten Bokens hus ry tillsammans med Living with the Baltic Sea in a changing climate – Environmental heritage and the circulation of knowledge (SeaHer) -forskningsprojektet (Åbo Akademi). Projektet stöds av Finlands Akademi.

Texterna i skrivtävlingen används som material i forskningen inom SeaHer-projektet. Skrifterna används anonymt och de/en del kan publiceras till exempel i artiklar eller på projektets sidor. Genom att skicka ett inlägg in till tävlingen godkänner du den anonyma användningen av texten som en del av projektet. Projektet ansvarar för behandlingen av personuppgifter och texter.

TÄVLINGENS REGLER

Du kan delta i tävlingen på finska eller svenska. Textstilen är fri, så skriv till exempel lyrik, prosa eller drama. En text per tävlingsdeltagare.

Textlängd max 2 ark (2 A4). Teckenstorlek 12.

Returnera din text i via e-post till itamerenkanssa@gmail.com.med titeln ”Tillsammans med Östersjön -skrivtävling”. Returnera två separata bilagor via e-post:

 1. Returnera tävlingstexten i PDF-format som en separat bifogad fil. Namnge filen som efternamn_förnamn_text.  Lägg inte till ditt namn eller andra beskrivningar i PDF-filens brödtext.  På så sätt värnar vi om författarnas anonymitet och opartisk utvärdering.
 1. Returneda dina personuppgifter i PDF-format som en separat bifogad fil. Namnge filen som efternamn_förnamn_kontakt. Ange följande uppgifter i bilagan:
 • förnamn och efternamn
 • e-post
 • födelseår
 • kön (man / kvinna / annat / vill inte svara)
 • vilken tid och plats skrivandet anknyter till (ifall det anknyter, t.ex. Raisionlahti 2014 eller Korpo 2020)

Skicka in texten före 31.7 kl. 23:59. Försenade texter eller texter som på annat sätt inte har följt instruktionerna (till exempel för långa) kommer inte att behandlas.

Genom att skicka in texten ger du SeaHer-projektet användarrättighet till den. Texterna används för forskningsändamål. Texterna kommer inte att säljas eller överlämnas till andra parter. De vinnande texterna kommer att publiceras som del av Östersjödagen, för vilka en separat användarersättning kommer att betalas ut. Även här kommer dina kontaktuppgifter inte att publiceras.

Vi kommer att vara i kontakt med de tre bästa textförfattarna under augusti.

TÄVLINGSPRISER

 1. plats 400 € och bokpris
 2. plats 200 € och bokpris
 3. Bokpris

De tre vinnande texterna kommer att publiceras i samarbete med Östersjödagen och, om möjligt, på andra kanaler. De vinnande texterna kommer också att publiceras på Lokistories-websidan. För de tre vinnande texter betalas ut 100 € i ersättning per text.

Belöningarna är beskattningsbar inkomst för vinnaren.

Tilläggsinformation av skrivtävling: tuottaja.kirjantalo@gmail.com.

By | 2021-06-15T11:20:40+02:00 kesäkuu 13th, 2021|Ajankohtaista|Kommentit pois päältä artikkelissa Itämeren kanssa -kirjoituskilpailu

About the Author: