Sanataideohjaamisen koulutus

Kirjan talon Sanataideohjaamisen-akatemia on tarkoitettu heille, jotka haluavat soveltaa sanataideohjauksen menetelmiä omassa työssään. Koulutus sopii erityisesti opetus- varhaiskasvatus- hoito- ja kirjastoalallalla työskenteleville sekä kyseisiä aloja opiskeleville. Koulutus tarjoaa myös uusia välineitä taide- ja kirjallisuusalojen ammattilaisille ja opiskelijoille.

Akatemiassa tutustutaan sanataiteen perusteisiin, harjoitellaan monitaiteellisilla metodeilla ja opitaan luovien ryhmien ohjaamisesta. Akatemiassa perehdytään sanataidetyöhön ja sen soveltamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä ja ryhmissä. Oppiminen tapahtuu lukemalla, harjoituksin ja keskustellen. Palautetta saa niin ohjaajalta kuin ryhmältäkin. Sanataideohjaajan omaa luovuutta vaalitaan myös monipuolisesti kirjoittamalla.

Opintojen osa-alueita ovat johdatus sanataideohjaamiseen, sanataiteen perusopetus, varhaiskasvatus ja esiopetus, monitaiteelliset menetelmät ja taidetyö erityisryhmien kanssa. Kurssiin kuuluu erilaisia osasuorituksia.

Akatemian opetus on monimuoto-opetusta ja ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein Kirjan talolla, Turun keskustassa. Lähiopetukseen on mahdollista osallistua myös webcastien avulla ja webcastit nauhoitetaan myöhempää katselua varten. Osallistujat saavat lukuvuoden aikana palautetta omista harjoitustöistään sekä ohjaajalta että vertaisryhmältä.

Ohjaaja: sanataiteilija Jasmine Westerlund

Hakeminen: Sanataideohjaamisen-akatemiaan voit hakea yhden liuskan pituisella, vapaamuotoisella motivaatiokirjeellä 18.8. mennessä. Akatemiaan otetaan 14 osallistujaa. Hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan ja tämän jälkeen ilmoittavat, ottavatko paikan vastaan. Ilmoitus on sitova.

Ajankohta:  Tapaamiskerrat vuonna 2017: 5.9., 26.9., 17.10., 7.11., 28.11. ja 5.12. sekä vuonna 2018: 2.1., 23.1., 13.2., 6.3., 27.3., 17.4., 8.5. ja 28.5.  klo 17- 20.30.

Hinta: 1200€. Hinta sis. kurssiosallistumisen palautteineen ja verkkoalustoineen sekä oppimismateriaalit. Lasku on mahdollista saada lukuvuosi- tai lukukausikohtaisena.

Alennukset: Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset -50%

Jäsenet: -50%

Hakemukset ja lisätiedot: kurssit.kirjantalo@gmail.com

taike_vaaka_v2

 

powered by TAIKE

Vaikeusaste: Helppo
Vaikeusaste: Keskitaso
Vaikeusaste: Vaikea

Tiedustelut

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Viesti

Aiheeseen liittyvät muut kurssit