ORDVERKSTAD för ungdomar

/ORDVERKSTAD för ungdomar
ORDVERKSTAD för ungdomar 2018-08-28T11:09:48+02:00

ORDVERKSTAD för ungdomar

I ordverkstaden upptäcker du vad du kan åstadkomma då
du kombinerar ord med din egen fantasi! Deltagare i ord-
verkstaden träffas veckovis. Tillsammans med gruppen får
du träna din fantasiförmåga, stärka ditt språk och öva dig
i att berätta på olika sätt genom konstformen ordkonst.

Kom som du är, ordverkstaden för unga formas enligt
deltagarnas egna intresseområden!

3.9-2.12.2018 med paus under höstlovet
14.1-21.4.2019 med paus under sportlovet

Anmälan via ordkonst.fi

Bokens hus, åk 7-9, måndagar kl.15:30-17:00
Bokens hus, Slottsgatan 24, Åbo (55 €/termin)

Ledare: Catharina Walldén

Aiheeseen liittyvät muut kurssit