Kirjan talon hankkeet

/Kirjan talon hankkeet
Kirjan talon hankkeet 2018-06-11T14:25:10+02:00

Kirjakaveri-hanke
Turun kaupungin EVIVA-osahanke Kirjakaveri käynnistyi elokuussa 2012. Hankkeen tavoitteena on innostaa kirjojen ja lukemisen pariin niitä ihmisiä, jotka käyttävät vähän vapaa-ajanpalveluita. Toiminta tapahtuu lähikirjastoissa, ja se pitää sisällään lukupiirejä, satuaamuja ja iltapäiväkerhoja.
Lisätietoa: http://www.turku.fi/eviva

Rakennemuutos ja yksilön kokemus
Rakennemuutos ja yksilön kokemus -hankkeen ideana on tuoda esiin ja tutkia elinkeinorakenteessa tapahtuneiden muutosten inhimillisiä ulottuvuuksia taiteen keinoin. Hanke toteutetaan monitaiteisena tapahtumasarjana ympäri Varsinais-Suomea. Hankkeelle on saatu rahoitus Koneen säätiöltä.

Sanatrapetsi – työtä ja hyvinvointia sana- ja esittävän taiteen keinoin
Sanatrapetsi-hankkeen tarkoituksena on edistää luovaa taloutta Varsinais-Suomen alueella kehittämällä Kirjan talon palvelutuotteita ja niiden markkinointia. Hanke toteutetaan Kirjan talon, Turun sanataideyhdistys ry:n ja Varsinais-Suomen näyttämö- ja esitystaiteen yhdistys Framil ry:n yhteistyönä. Pääkehityskohteina ovat Työnsana-työhyvinvointipalvelut. Rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Satutandemi – monikielistä sanataidekoulutusta maahanmuuttajille
Hankkeessa järjestetään sanataidekoulutusta maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Koulutuksen tavoitteena on antaa heille valmiuksia hyödyntää sanataidetta ja lastenkirjallisuutta omassa työssään. Koulutus sisältää työskentelyjakson, jonka aikana tutkitaan ja kehitetään monikielisen sanataideopetuksen mallia. Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Turun Sanataideyhdistys, Kirjan talo – Bokens hus ry, Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipiste ja Turun kaupunginkirjasto.

DUUNI – Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi
DUUNI- vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi on valtakunnallinen hankekokonaisuus nuorten vanhempien työelämävalmiuksien vahvistamiseksi hyödyntämällä ja kehittämällä kulttuuri- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin toimijoiden osaamista. Kohderyhmänä ovat nuoret vanhemmat (n.16-29-vuotiaat), jotka ovat tulleet vanhemmiksi nuorella iällä, toisen asteen koulutus on jäänyt suorittamatta tai he ovat jääneet kotiin lasten kanssa vanhempainvapaan jälkeen. Pidempään kotona oltuaan he ovat vaarassa pudota pois työmarkkinoilta tai jatkokoulutuksen ääreltä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten, julkisten palvelujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Kulttuuri- ja liikuntayhdistykset (Kirjan talo – Bokens hus ry & Liiku, alueelliset kulttuuri- ja liikuntatoimijat) tuottavat osaamisen sekä hankkeen sisältöpalveluihin (esittävä taide ja liikunta) että e-valmennuksen sisältöihin yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Maestron ja Fiktion Kiertävä tanssikoulu
Maestron ja Fiktion Kiertävä tanssikoulu! on Kirjan talo – Bokens hus ry:n hanke, jossa rahoittajana toimii Maaseudun kehittämisyhdistys Leader Varsin Hyvä.

Kiertävä tanssikoulu! –hankkeessa tarjotaan lapsille musiikkiteatterin keinoin osallistavassa ja hauskassa muodossa tietoa sekä kokemuksia kansantansseista, suomalaisista kansantanssien ja kansanmusiikin perinteistä sekä laajemmin Suomen kulttuurihistoriasta.

Esityksen avulla tutustutaan tasokkaan soiton myötä myös lukuisiin aihepiiriin kuuluviin soittimiin, kuten yksiriviseen haitariin, esseharppuun, klarinettiin sekä moniin lauluihin. Esityksen lisäksi alakouluikäisille on tarjolla työpaja, jossa tehdään oppitunnin aikana yhdessä luokan oma sanoitus rekilaulun malliin ja kehitetään siihen piirileikkikoreografia. Toista, seniori-ikäisille ja erityisryhmille tarkoitettua osallistavaa ja räätälöitävää esitysmuotoa toteutetaan yksityisissä ja kunnallisissa palvetutaloissa sekä kylätaloilla.

Yleishyödyllinen kulttuurihanke kestää maaliskuusta 2018 maaliskuuhun 2019 ja tarjoaa Maestron ja Fiktion Kiertävä tanssikoulu! -esityksiä ja työpaja-vaihtoehtoa maksuttomasti kaikille Leader Varsin Hyvä ry:n -alueen kuntien päiväkodeille, kouluille ja kirjastoille.