Kasvuryhmät ja kirjallisuusterapia

/Kasvuryhmät ja kirjallisuusterapia
Kasvuryhmät ja kirjallisuusterapia 2011-01-20T14:53:49+02:00

Kiireessä ja kehityksessä on hyvä pysähtyä löytämään itsestään uudenlaisia sävyjä.

Kasvuryhmät sopivat kaikille, jotka haluavat lisätä itsetuntemustaan ja reflektiokykyään sekä edistää henkistä kasvuaan kirjoittamisen avulla. Kirjoittamisen on myös tutkittu vähentävän stressiä. Lisäksi voidaan ryhmän niin toivoessa antaa kirjoittamisen ohjausta tai harjoitella tietyn tekstilajin kirjoittamista.

Kasvuryhmissä käytetään kirjallisuusterapeuttisia harjoitteita kuten dialogista kirjoittamista, vuoropuheluja, uusiorunoja sekä elämäntarinallisia harjoitteita.

Kirjallisuusterapia yksilötyöskentelynä sopii asiakkaille, jotka tarvitsevat keinoja tunteidensa tunnistamiseen ja jotka kokevat mielekkäänä vuorovaikutuksen välineenä luovat menetelmät. Yksilötyöskentely perustuu säännöllisistä tapaamisista, jossa kirjoitetaan, luetaan ja keskustellaan.

Kirjallisuusterapiaryhmässä yksilöllisiä hoito- ja kasvutavoitteita voidaan saavuttaa myös vertaistuen avulla, jolloin näkökulmat vuorovaikutuksessa lisääntyvät. Kirjallisuusterapiaryhmässä terapeuttinen työskentely tulee näkyväksi vuorovaikutuksen ja kirjallisuusterapian prosessien kautta.

Ennen työskentelyn aloittamista on aina alkuhaastattelu, jossa arvioidaan kirjallisuusterapian soveltuvuutta ja hyötyä asiakkaalle. Ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista tehdään myös hoitosopimus, jossa sovitaan hoidon aloittamisesta, lopettamisesta, sisällöistä tavoitteista, hinnasta sekä käytännöistä.

Asiakkaalla on aina oikeus lopettaa työskentely, jos hän ei koe sitä mielekkääksi. Yksilötyöskentely kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen.

    Yhteydenotot ja kysymykset

    Nimesi (pakollinen)

    Sähköpostisi

    Puhelinnumerosi

    Ole ystävällinen ja jätä sähköpostisi tai puhelinnumerosi, jotta voimme vastata.