Lapsille ja nuorille

/Lapsille ja nuorille
Lapsille ja nuorille 2018-02-23T20:28:51+02:00

Lapset ja nuoret

Sanoilla leikkiminen on edullinen ja kehittävä harrastus. Mitä aiemmin lapsen kanssa aloittaa loruilun ja satuilun, sitä suuremmalla todennäköisyydellä lapsesta kehittyy kieltä monipuolisesti osaava nuori. Taiteilijoidemme kanssa kuka tahansa voi osallistua ja olla mukana luomassa mielikuvituksen matkoja, eikä erityisiä taitoja tarvita.

Kirjan talo tarjoaa lapsille ja nuorille elämyksiä sanailun, loruilun, satuilun, kirjoittamisen sekä kirjallisuuden parissa. Lapsille on tarjolla muun muassa satuun sisälle vieviä syntymäpäiviä ja nuorille maksuttomia iltapäiväkerhoja. Toteutamme myös koulutusta sekä vanhemmille että lasten kanssa töitä tekeville. Tilauksesta suunnittelemme ja toteutamme lisäksi erilaisia palveluita päivähoitajille, kirjastoille, yhdistyksille, kaupungeille ja kunnille.

Miksi juuri lapsille ja nuorille?

Lapset ja nuoret hyötyvät sanoilla leikkimisestä erityisesti kielellisen kehittymisen osalta. Kielen monipuolinen käyttö ehkäisee syrjäytymistä, kehittää viestintätaitoja ja osallistaa. Koska kyseessä ei ole oppitunti on virheiden tekeminen sallittua ja kokeilla voi rajoituksetta.
Sanataidetta on käytetty välineenä niin kulttuurikompetenssin kasvatuksessa kuin monitaiteellisen näkökulman ja medialukutaidon avaamisessa lapsille ja nuorille. Sanataiteelliset harrastukset kehittävät lapsen ja nuoren luovia voimavaroja vapauttaen mielikuvituksen luontaiseen leikkiin.
Lapsille ja nuorille suunnatut kulttuurihyvinvointipalvelumme pyrkivät tuomaan sanataiteen lasten ja nuorten saataville, sekä herättämään kiinnostusta kirjoittamista ja kirjallisuutta kohtaan. Opitut taidot edesauttavat myös myöhempää oppimista sekä vahvistavat itsetuntoa että viestintätaitoja.

Satupalvelumme

Satuilemme pienten lasten kanssa esimerkiksi syntymäpäivillä, hoitopäivän aikana tai vaikka osana ammatillista ohjaajien täydennyskoulutusta. Verkkokursseillamme on tarjolla ideoita ja ohjeita myös vanhemmille lasten kanssa yhdessä satuiluun.

Lue lisää

Iltapäiväkerhot

Suunnittelemme ja toteutamme erilaisille yhdistyksille, kaupungeille ja kunnille nuorille suunnattuja iltapäiväkerhoja. Kerhojemme aiheina ovat mm. pelikäsikirjoittaminen, seikkailut, kertomukset ja rap- sekä laululyriikka. Tutustu uuteen harrastukseen.

Lue lisää

Kirjakaverit

Yhdistyksille, kaupungeille ja kunnille on tarjolla myös Kirjakaverit – palveluita, jotka on suunniteltu nimenomaisesti lasten ja nuorten kirjoittamis-,lukemis- ja kirjallisuusharrastuksia tukemaan. Saatavilla on mm. kirjavinkkausta, kirjastotoimintaa ja tapahtumia.

Lue lisää