Satupalvelut

Satupalvelut 2018-02-23T20:28:51+02:00

Kuka kertoisi tänään tarinan?

Leikki-ikäisille lapsille suunnittelluissa sanataidepajoissamme tärkeintä on kiireetön ja hyväksyvä tunnelma, jossa kaikenlaisille sanoille ja kokemuksille on tilaa. Usein kerrontaan ja kuunteluun yhdistetään myös leikkiä, liikettä, piirtämistä, maalaamista tai näyttelemistä. Vanhemmille, ohjaajille, varhaiskasvatus ja koulujen henkilöstölle suunnitellut koulutuksemme antavat uusia tapoja toimia lasten kanssa arjessa.

Satupalvelumme rakentuvat saduttamis-metodin ympärille. Saduttaminen on tutkitusti lapsen hyvinvointia edistävää, ja auttaa lasta tunteiden sanoittamisessa, ilmaisussa ja niiden käsittelyssä. Yhteiset satujen, lorujen ja tarinoiden kautta koetut läsnäolon hetket luovat turvallisuutta ja auttavat lasta kehittyvässä itseilmaisussa.

Lasten sanataidepajat

  • Edistävät lasten hyvinvointia mm. kuuntelua ja kerrontaa oppimalla
  • Edesauttavat lasten kielitaidon kehittymistä ja tunteiden sanoittamista
  • Herättävät innon jakaa tunteita ja kokemuksia omille aikuisille
  • Parantavat aikuisten ja lasten välistä viestintää myös arjessa
  • Vapauttavat mielikuvituksen luontaiseen leikkiin
Kiitos mukavista hetkistä satujen ja tarinoiden parissa. Olimme todella iloisia kyseisestä projektista, ja tämäntyyppinen työ olisi tärkeä tuki myös jatkossakin meidän kansainväliseen päiväkodin arkeen. Satujen parissa voi oppia kielen ja kulttuurin lisäksi monenlaisia asioita ja taitoja.
Päiväkoti Villasukka