Mediakasvatusta sanataiteen keinoin

/Mediakasvatusta sanataiteen keinoin
Mediakasvatusta sanataiteen keinoin 2019-11-05T09:19:09+02:00

Rivien välissä – mediakasvatusta sanataiteen keinoin

RIVIEN VÄLISSÄ on luovia lähestymistapoja hyödyntävä materiaalipaketti medialukutaidon ja itsenäisen ajattelun edistämiseksi. Materiaalia voi käyttää oppiaineiden rajat ylittävään työskentelyyn yläkouluissa. Lisäksi materiaali soveltuu lukioiden ja ammattikoulujen käyttöön sekä erilaisten nuorten aikuisten ryhmien lukutaidon tukemisen apuvälineeksi.

Käsitellyt aiheet ja teemat, kuten ilmaston lämpeneminen ja sosiaalinen media, ovat kuumia
puheenaiheita 2010-luvun lopussa ja vuosikymmenen taitteessa. Teemoja lähestytään kuvittelun ja keksimisen kautta, sanataiteen menetelmin. Sanataide tarkoittaa sanojen käyttöä luovasti. Se on tarinoiden kertomista, kirjoittamista ja kuuntelemista. Sanataide kehittää luovaa ja itsenäistä ajattelua, joten mikä olisikaan parempi menetelmä tukea tulevaisuuden visionäärejä, kuin sanataide!

Materiaali koostuu valmiista tuntisuunnitelmista, jotka sisältävät ryhmätehtäviä, keskittymistä vaativia kirjoitustehtäviä, aineistotehtäviä ja kepeitä välipaloja. Nappaa käyttöösi valmis tunti tai yksittäinen tehtävä tarpeidesi mukaan. Oppitunnit on suunniteltu 90 minuutin mittaisiksi materiaalin ensimmäistä oppituntia lukuun ottamatta. Tehtäviä on mahdollista eriyttää niin, että eri tasoiset lukijat ja kirjoittajat saavat onnistumisen elämyksiä.

Hankkeen rahoittajana on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriö.