Poesicirkeln // Runopiiri

/Poesicirkeln // Runopiiri
Poesicirkeln // Runopiiri 2018-08-19T18:15:51+02:00

Poesicirkeln // Runopiiri

Poesicirkeln // Runopiiri

Är du intresserad av poesi? Vill du ägna dig åt att läsa dikter på finska och svenska tillsammans med andra ? Välkommen att delta i Bokens hus’ tvåspråkiga poesicirkel, som leds av Ann-Christine Snickars, kritiker, och Siru Kainulainen, forskare och kritiker. Var och en får själv välja om hen talar finska eller svenska, och målet är att de två språket blandas mödolöst. Det enda som krävs för att delta i gruppen är ett intresse för poesi.

Avsikten är att erbjuda ett sammanhang där man ges chans att vidga sin horisont genom att läsa poesi på finska och svenska. Under 7 träffar fördjupar vi oss i enskilda dikter, både nya och äldre (3-4 stycken per träff). Poesicirkeln träffas på Bokens hus, med start 10.9. Första träffen är en introduktion och kräver ingen förberedelse. Cirkeln är gratis för deltagarna.

Förkunskaper: inga, förutom ett genuint intresse för poesi
Datum: 10.9. / 8.10. / 5.11.2018 (senare datum meddelas senare)
Tid: måndagar kl 18:00-19.30
Plats: Bokens hus
Deltagare: Max 12
Avgift: gratis
Anmälning: 1.9.2018

/////

Kiinnostaako runous?
Haluatko lukea runoja suomeksi ja ruotsiksi yhdessä muiden kanssa?

Tervetuloa osallistumaan Kirjan talon kaksikieliseen runopiiriin, jota ohjaavat kriitikko Ann-Christine Snickars ja tutkija-kriitikko Siru Kainulainen. Jokainen osallistuja saa itse valita, puhuuko hän tapaamisissa suomea vai ruotsia. Toivomme, että kielet sekoittuvat piirissä joustavasti. Piiriin osallistumisen ainoa edellytys on kiinnostus runoutta kohtaan.

Lukemalla runoutta suomeksi ja ruotsiksi jokainen osallistuja voi laajentaa omaa horisonttiaan. Seitsemän tapaamisen aikana syvennymme yksittäisiin runoihin, sekä uusiin että vanhoihin (käsittelyssä n. 3-4 runoa per tapaaminen).

Runopiiri kokoontuu Kirjan talolla, 10.9.2018 alkaen. Ensimmäinen tapaaminen on johdanto, eikä mitään valmistautumista vaadita. Piiri on osallistujille maksuton.

Ohjaajat: Ann-Christine Snickars (kriitikko) & Siru Kainulainen (tutkija, kriitikko)
Ajankohta: piirin tapaamiset ovat maanantaisin klo 18–19.30
Osallistujat: max. 12
Tapaamispäivät ovat: 10.9. / 8.10. / 5.11.2018 (kevään ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin)
Hinta: maksuton

Ilmoittautumiset 1.9.2018 mennessä!
Vaikeusaste: Helppo
Vaikeusaste: Keskitaso
Vaikeusaste: Vaikea

Ilmoittaudu kurssille

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Osoite (pakollinen)

  Postinumero (pakollinen)

  Paikkakunta (pakollinen)

  Oletko oikeutettu alennukseen? Jos olet, mainitse alennusperuste (pakollinen)

  Aiheeseen liittyvät muut kurssit