Vapaa kirjoittajakoulu: runoryhmä / Kristian Huuhtanen

//Vapaa kirjoittajakoulu: runoryhmä / Kristian Huuhtanen

Vapaa kirjoittajakoulu: runoryhmä / Kristian Huuhtanen

Kuvaus
Kurssi on monimuotokoulutusta, joka sopii sanataiteelliseen ilmaisuun suuntautuville aikuisille iästä riippumatta. Kurssin etäopinto-osuudessa opiskelijalla on mahdollisuus jakso jaksolta valmistaa oman romaaninsa, novellikokoelmansa tai muun proosateoksensa ensimmäistä käsikirjoitusversiota.

Tarjoamme kurssin käyttöön Moodle-oppimisalustan, joka mahdollistaa ryhmäopiskelun verkossa.

Aika
3.10.2013 – 17.4.2014

Paikka
Turussa 14 iltana:
Kirjan talo, Linnankatu 24, Turku
Oriveden jaksolla 21. – 23.3.2013 Oriveden Opisto, Koulutie 5, 35300 Orivesi.

Kohderyhmä
Vapaa kirjoittajakoulu on tarkoitettu niille, jotka haluavat opiskella luovaa kirjoittamista täysin omien tavoitteidensa mukaan. Koulutus soveltuu myös niille, jotka eivät juuri ole hankkineet kokemusta kirjoittamisesta mutta haluavat kokeilla alaa omaksi ilokseen. Myös niille, jotka haluavat hankkia perustietoa ja taitoja myöhempää jatko-opiskelua varten. Lukuvuoden mittaisen koulutuksen laajuus 20 op / ryhmä.

Tavoite
Vapaatavoitteinen. Osallistujien toiveet otetaan huomioon lähiopetusta ja etätehtäviä suunniteltaessa.

Lähiopetusten rinnalla on etäopintojaksoja, joiden aikana tehdään kurssin aiheen mukaan esim. omaa proosatekstiä tavoitteena oman teoksen ensimmäinen käsikirjoitusversio – tai muita luomisprosessia edistäviä tehtäviä.

Jokaisesta etäopintokirjeestä opettaja antaa kirjallisen palautteen, joka auttaa kurssilaisia viemään kirjoitusprosessiaan eteenpäin.

Suljetulla oppimisalustalla internetissä (Moodle) opiskelijoiden tekstit ja muut tehtävävastaukset sekä palautteet ja muu verkko-opetus ovat kätevästi kaikkien kurssilaisten saatavilla.

Kurssilla ei suoriteta avoimen yliopiston arvosanoja.

Sisältö
Kurssilaisten ryhmä kokoontuu torstaisin klo 18.00 – 21.30 neljä oppituntia kerrallaan. Kokoontumiskertoja lukuvuodessa yhteensä 14 kpl (56 t):

Syksyllä: 3.10., 17.10., 24.10., 14.11., 21.11., 5.12. ja 19.12.2013
Keväällä: 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4. ja 17.4.2014

Lähiopetuksessa käydään läpi esteettisiä, runousopillisia, lajiteoreettisia ja muita luovaan toimintaan liittyviä kysymyksiä ja tehdään pikaharjoituksia. Myös ennakkotehtäviä voidaan antaa oppitunneilla käsiteltäviksi.

Lukuvuoden aikana voidaan myös tutustua monentyyppiseen alalla julkaistuun kirjallisuuteen lukupiiri-iltojen kautta.

Kurssiin sisältyy maksuton osallistuminen Huumorin & Satiirin Symposium –kurssiin (15 t) Oriveden Nauru -talvikarnevaalissa 21. – 23.3.2014.

Kouluttajat
Opettajana kirjailija Kristian Huuhtanen

Lisätietoja
Yhden etäopintokirjeen laajuus on 1 opintopiste, mikä edellyttää opiskelijalta 25 tunnin työskentelyä. Esim. etäopintokirjeissä se sisältää paitsi annettujen tehtävien tekemisen ja kirjoittamisen, myös kurssia varten annetut lukutehtävät, koko edeltävän prosessin ideoinnista lähteiden ja aineiston hankintaan sekä materiaalin kaiken käsittelyn mukaan lukien muokkausvaiheet.

Lisätietoja hakeutumisesta
Tiedustelut sähköpostilla: orivedenopisto@kvs.fi
tai puh. 0207 511 511 (kirjoittajakoulutus).

Hakemukset lähetetään 31.8.2013 mennessä osoitteeseen:
Oriveden Opiston kirjoittajakoulutus, Koulutie 5, 35300 Orivesi TAI em. sähköpostiin.

Hakemuksen liitteiksi hakijan vapaamuotoinen esittely omasta itsestään ja kokemuksestaan luovana kirjoittajana sekä näytetekstit (5 – 10 liuskaa runoja).

Muu informaatio
Runokurssilaiset voivat halutessaan hakea myös proosaryhmään. Jos osallistuu yhteen opiskeluryhmään, lähiopetusta on n. 2 iltana / kk (à 4 oppituntia). Jos osallistuu kahteen ryhmään, lähiopetusta on keskimäärin 4 iltana / kk.

Hinta
Koko vuoden kurssimaksu 375 €/ ryhmä. Puolen vuoden maksu 195 € (7 iltaa ja 8 etäopintokirjettä).

Alennus useaan ryhmään osallistumisesta.
Jos osallistuu sekä proosa- että runoryhmään, kurssimaksu on 650 €.

Hinnat ovat pakettihintoja vähintään puolen vuoden kurssista. Yksittäisiin opetusiltoihin osallistuvalta laskutetaan 35 € / ilta (ilman etäopintokirjeitä). Oriveden kurssiviikonlopun opetus on maksuton.

Jos osallistuja haluaa kurssin jälkeen arvioinnin kokonaisuudeksi muokkaamastaan teoskäsikirjoituksesta, siitä laskutetaan erikseen Kansanvalistusseuran Etäopiston arvostelupalvelun listahinnan mukaan.

Ilmoittautumiset
31.08.2013 mennessä

By | 2014-09-20T08:41:51+02:00 heinäkuu 15th, 2013|Ajankohtaista|Kommentit pois päältä artikkelissa Vapaa kirjoittajakoulu: runoryhmä / Kristian Huuhtanen

About the Author: