Sanataideohjaamisen koulutus

/Sanataideohjaamisen koulutus
Sanataideohjaamisen koulutus 2020-09-18T09:49:51+02:00

Sanataideohjaamisen koulutus

Kirjan talon Sanataideohjaamisen-akatemia on tarkoitettu heille, jotka haluavat soveltaa sanataideohjauksen menetelmiä omassa työssään tai muissa yhteisöissä. Koulutus sopii erityisesti opetus-, ohjaus-, hoito- ja kirjastoalallalla työskenteleville sekä kyseisiä aloja opiskeleville. Koulutus tarjoaa myös välineitä taide- ja kirjallisuusalojen ammattilaisille ja opiskelijoille.

Akatemiassa tutustutaan sanataiteen perusteisiin, harjoitellaan monitaiteellisilla metodeilla ja opitaan luovien ryhmien ohjaamisesta. Akatemiassa perehdytään sanataidetyöhön ja sen soveltamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä ja ryhmissä. Oppiminen tapahtuu lukemalla, harjoituksin ja keskustellen. Palautetta saa niin ohjaajalta kuin ryhmältäkin. Sanataideohjaajan omaa luovuutta vaalitaan myös monipuolisesti kirjoittamalla.

Opintojen osa-alueita ovat johdatus sanataidetyöhön, elämäkerralliset menetelmät, saavutettava sanataide monimuotoisissa ryhmissä, sanataide hyvinvoinnin tukena ja tutkimusvälineenä, sekä soveltava sanataide. Kurssiin kuuluu erilaisia osasuorituksia.

Akatemian opetus on monimuoto-opetusta ja ryhmä kokoontuu Kirjan talolla, Turun keskustassa. Lähiopetukseen on mahdollista osallistua myös etänä videopuheluiden kautta. Osallistujat saavat lukuvuoden aikana palautetta omista harjoitustöistään sekä ohjaajalta että vertaisryhmältä.

Ohjaajana: Hanna Dufva

Hanna Dufva on sanataiteen ohjaaja, kirjoittaja ja kouluttaja. Koulutukseltaan hän on muun muassa teatteri-ilmaisunohjaaja, nukketeatteritaiteilija ja traumasensitiivisen toipumisen tuen joogan ohjaaja, feminismin ja erityispedagogiikan lisäopinnoilla maustettuna.

Hanna on ohjannut monimuotoisia ryhmiä vaihtelevissa ympäristöissä ja on kiinnostunut sanataiteen käytöstä ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä, sanatietoisuuden, tutkimisen, saavutettavuuden ja yhteisöllislähtöisen hyvinvoinnin välineenä – luovuuden iloja unohtamatta.

Hakeminen: Sanataideohjaamisen-akatemiaan voit hakea yhden liuskan pituisella, vapaamuotoisella motivaatiokirjeellä 30.9.2020 mennessä. Akatemiaan otetaan 14 osallistujaa. Hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan ja tämän jälkeen ilmoittavat, ottavatko paikan vastaan. Ilmoitus on sitova.

Ajankohta:  Tapaamiskerrat 2020-21

2020

14.10. / 28.10. / 11.11. / 25.11. / 9.12. klo 17-20.30

2021

13.1. / 27.1. / 10.2. / 24.2. / 10.3. / 24.3. / 7.4. / 21.4. klo 17-20.30.

Hinta: 1200€. Hinta sis. kurssiosallistumisen palautteineen ja verkkoalustoineen sekä oppimismateriaalit. Lasku on mahdollista saada itselle sopivissa erissä.

Alennukset: Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset -50%
Jäsenet: -50%

Hakemukset ja lisätiedot: kurssit.kirjantalo@gmail.com

Vaikeusaste: Helppo
Vaikeusaste: Keskitaso
Vaikeusaste: Vaikea

Tiedustelut

    Nimi (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Puhelinnumero (pakollinen)

    Viesti

    Aiheeseen liittyvät muut kurssit