Turku aforismeiksi! Kutsu kilpailuun

/Turku aforismeiksi! Kutsu kilpailuun
Turku aforismeiksi! Kutsu kilpailuun 2018-02-23T20:28:52+02:00

Turun aforismiyhdistys järjestää yhdessä Turkuposti-lehden, Kirjan talon ja Turun Kaupunginkirjaston kanssa valtakunnallisen TURKU AFORISMEIKSI! -kirjoituskilpailun, jossa etsitään tavalla ja toisella Turkuun ja turkulaisuuteen liittyviä, ennen julkaisemattomia aforismeja.

Mikä on aforismi?
Aforismi on tiiviissä ja lyhyessä muodossa lausuttu ajatus. Sanan aforismi vastineita ovat ajatelma, mietelmä ja mietelause.
Täsmällisemmin määriteltynä aforismi on ajatuksellisesti painokas, sekä tiiviisti ja tyylikkäästi muotoiltu virke tai niiden kokonaisuus.

Aforismi on oma, perinteikäs kirjallisuudenlajinsa.

TURKU AFORISMEIKSI! -kilpailun aihepiirissä voivat pyöriä vaikkapa turkulainen tapakulttuuri, turkulaiset, Turun historia, turkulaiset paikat ja tapahtumat, Aurajoki, turkulaiset maankuulut henkilöt, turkulaisuus ihmisen henkisenä olotilana, Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 ja niin edespäin.

Mietelmien tyylilaji on vapaa — se voi olla esimerkiksi kepeä huumori, luova oivallus, sarvipäinen sarkasmi tai peräti viiltävä viisaus.

Pääasia, että omaa ajatusta tiivistetään paperille nyt Turun nimessä!

Kilpailukielet
Virallisina kilpailukielinä ovat suomi, ruotsi ja turku.

Kuten jo mainittua, kirjoituskilpailu on valtakunnallinen ja kaikille avoin. (Myös tamperelaisille.)

Kilpailuaika
Kilpailuun osallistuvat aforismit tulee lähettää viimeistään sunnuntaina 31.7.2011. (Postileima 1.8.2011 kelpaa.)

Voittaja ja muut palkittavat julkistetaan Turun päivänä 18.9.2011 Kirjan talolla.

Lisäksi voittajille ilmoitetaan erikseen.

Osoitteet
Lähetä aforismisi nimelläsi ja yhteystiedoillasi varustettuna joko sähköpostitse kilpailu@kirjantalo.org tai paperipostina:

Kirjan talo
Linnankatu 24
20100 Turku

Kuoreen merkintä ”aforismikilpailu”.

Kilpailuun lähetettävien aforismien määrää ei ole rajoitettu.

Kilpailuun voi osallistua myös nimimerkillä. Nimimerkillä osallistuttaessa tulee aforismit lähettää postitse. Lähetyksen mukana tulee olla suljettu kirjekuori, jonka päällä on nimimerkki, ja kuoren sisällä oikea nimi yhteystietoineen. Muistathan merkitä nimimerkin myös kilpailutyöhön.

Palkinnot
TURKU AFORISMEIKSI! -kilpailun voittaja saa laadukkaan kirjapalkinnon ja 100 euroa.

Kilpailun raati palkitsee harkintansa mukaan erityismaininnoin ja Kulttuuripääkaupunki 2011 -tuotepalkinnoin myös muita kilpailuun osallistuneita, ansiokkaiden aforismien kirjoittajia.

Raati
TURKU AFORISMEIKSI! -kilpailun raadissa toimivat kotiseutukirjailija Markku Heikkilä, kirjailija Hannu Hirvonen, palvelupäällikkö, kirjallisuuskriitikko Taina Ratia, kriitikko Ann-Cristine Snickars ja päätoimittaja Hannu Waher.

Tekijänoikeudet
Aforismejaan tarjoamalla kirjoittaja antaa järjestäjille suostumuksen julkaista kyseisiä aforismeja korvauksetta Turkupostin sivuilla, Turun kaupunginkirjaston verkkosivuilla ja mahdollisessa kilpailutöiden pohjalta koottavassa antologiassa sekä kilpailua koskevassa uutisoinnissa ja muissa kilpailuun liittyvissä yhteyksissä. Aforismien tekijänoikeudet säilyvät kirjoittajilla eikä kilpailuun osallistuminen estä heitä julkaisemasta aforismejaan muissa yhteyksissä.

Lisätiedot
Kilpailuun liittyviin kysymyksiin vastaa Marko Laihinen Turun aforismiyhdistyksestä (marko.laihinen@elisanet.fi, 044 967 44 93).

Tävlingsinbjudan: Dags att skriva aforismer om Åbo!

Aforismföreningen i Åbo ordnar tillsammans med Åboposten, Bokens hus och Åbo Stadsbibliotek en riksomfattande tävling där man söker tidigare outgivna aforismer som på ett eller annat sätt har med Åbo att göra.

Vad är en aforism?
En aforism är en kort och kärnfullt uttryckt tanke. Motsvarigheter till ordet aforism är tänk-espråk, talesätt eller ordstäv.
Mer exakt uttryckt är aforismen en tankemässigt vägande samt koncist och stiligt formulerad mening eller meningshelhet.
Aforism utgör en egen, traditionsrik litteraturgenre.

De aforismer som deltar i tävlingen TURKU AFORISMEIKSI! kan handla om sådana teman som seder och bruk i Åbo, åbobor, Åbos historia, händelser och platser i Åbo, Aura å, välkända åbobor, att vara åbobo i mentalt avseende, Åbos Kulturhuvudstadsår 2011 och så vidare.

Man kan fritt välja stil -– det kan t.ex. vara lättsam humor, kreativ snilleblixt, bitande sarkasm eller t.o.m. skärande visdom.

Tävlingsspråk
De officiella tävlingsspråken är finska, svenska och åbodialekt. Tävlingen är riksomfattande och öppen för alla. (Även för tammerforsare.)

Tävlingstid
Tävlingsbidragen ska skickas senast söndagen 31.7.2011. (Poststämpel 1.8.2011 duger.) Vinnaren och de övriga pristagarna offentliggörs på Åbodagen 18.9.2011 i Bokens hus. Vinnarna meddelas personligen.

Adresser
Skicka in din aforism med namn och kontaktuppgifter antingen via e-post kilpailu@kirjantalo.org eller brevledes:

Bokens hus
Slottsgatan 24
20100 Åbo

Märk kuvertet med ”aforismikilpailu”.

Antalet aforismer har inte begränsats.

Man kan också delta i tävlingen under en pseudonym. Om man använder pseudonym ska man skicka in aforismerna brevledes. I försändelsen ska bifogas ett slutet kuvert med en pseudonym på och inne i kuvertet ska finnas ett riktigt namn med kontaktuppgifter. Du kom-mer väl ihåg att förse ditt tävlingsbidrag med en pseudonym.

Pris
Vinnaren av tävlingen TURKU AFORISMEIKSI! får en fin bokgåva och 100 euro.

Juryn belönar efter eget gottfinnande också andra deltagare med specialomnämnanden och Åbo 2011-produktgåvor.

Jury
I tävlingsjuryn sitter: hembygdsförfattaren Markku Heikkilä, författaren Hannu Hirvonen, ser-vicechef, litteraturkritiker Taina Ratia, kritiker Ann-Cristine Snickars och chefredaktör Hannu Waher.

Upphovsrätter
Genom att skicka in sina aforismer ger tävlingsdeltagaren arrangörerna tillåtelse att utan er-sättning publicera ifrågavarande aforismer på sidorna av Åboposten, Åbo stadsbiblioteks nät-sidor och i en antologi som eventuellt kommer att sammanställas på basen av tävlings-bidragen samt i nyhetsrapporter om tävlingen. Upphovsrätten ägs av dem som skrivit aforis-merna och de kan fritt publicera sina aforismer i andra sammanhang.

Tilläggsuppgifter
Frågor om tävlingen besvaras av Marko Laihinen från Aforismföreningen i Åbo (marko.laihinen@elisanet.fi, 044 967 44 93).