Kirjan talo ry

/Kirjan talo ry
Kirjan talo ry 2020-01-14T12:50:10+02:00

Kirjan talo ry on vuonna 2007 perustettu kirjallista ilmaisua edistävä yhdistys, joka vuodesta 2008 lähtien on toiminut Aurajoen rannalla rakennuksessa nimeltä Kirjan talo.

Kirjan talo on edistänyt lukemis- ja kirjoittamisharrastusta vuodesta 2009 toteutetusta Kirjakaveri-hankkeesta lähtien. Edistämisen keskeiseksi työvälineeksi ovat nousseet Kirjan talon sanataidepalvelut, joista merkittävimmän eli Kirjakaveri-palveluiden alla Turun lähikirjastoille toimitetaan lasten satuaamuja, iltapäivän tarinakerhoja koululaisille, satuiltoja perheille, kirjallisuus- ja lukutuokioita vanhuksille, monikielisiä sanataidepajoja maahanmuuttajille ja lukupiirejä aikuisväestölle. Palveluja toimitetaan luonnollisesti pääosin Turkuun ja lähialueille, mutta vuosittain joitakin myös muualle Suomeen. Toisaalta Kirjan talo kehittää soveltavaa sanataidepedagogiikkaa sekä koko väestölle että erityisryhmille ja valmistaa valtakunnallisesti kiinnostavia luovan talouden tuotteita ja palvelumalleja.

Kirjan talo on edistänyt kirjoittajakulttuuria vuonna 2010 aloitetulla kurssitoiminnallaan. Kurssien määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja toiminta on verkostoitunut usean valtakunnallisen tekijän kanssa. Opettajat tulevat koko maan alueelta, vaikka yli kuusikymmentä prosenttisesti lähialueilta. Kurssien osallistujat ovat jo pääosin paikallisia, mutta kansallisia menestyksiäkin Kirjan talolla on. Lukuvuonna 2012 – 13 järjestetty Juha Hurmeen vetämä Oriveden opiston Vapaan kirjoittajakoulun Draamaryhmä herätti valtakunnallista kiinnostusta. Samoin kävi vuonna 2013 Suomen tietokirjailijoiden kanssa yhteistyössä toteutetulle Luovan tietokirjoittamisen -hautomolle, kuin myös tänä syksynä aloitetulle Kaupallisten lajien -romaanihautomolle. Kirjan talon viikonloppukursseja on toteutettu pyynnöstä myös muualla Suomessa.

Kirjan talon kurssitoiminnan perusajatuksena on matala kynnys ja hyvä saavutettavuus. Kirjan talon kurssit ovat edullisia, laadukkaita ja aiheiltaan monipuolisia. Kurssien koko maan kattavaa saavutettavuutta parannetaan vuonna 2015 luomalla verkkokurssiohjelma.

Kirjan talo on edistänyt kirjallisuuskulttuuria alueellaan mm. huolehtimalla vuonna 2006 tehdyn maakunnallisen kirjallisuusstrategian toteutumisesta ja olemalla aloitteentekijä ja toinen toimittaja vuonna 2012 tehdylle uudelle strategialle, jonka tavoitteet ovat myös toteutumassa.

Kirjan talon hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020 on Hanna Tähtinen.

Hallitus toimintavuonna 2020

  • Hanna Tähtinen, pj
  • Thua Aalto
  • Sofia Henttunen
  • Carmela Johansson
  • Juha Kulmala
  • Antti Tahkola
  • Minna Svennevig

Hallituksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kirjantalo.org.


Kirjan talon toiminnan tukijat

Turun kaupungin kulttuurilautakunta

Turun kaupungin EVIVA-hanke

Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipiste

Taiteen edistämiskeskuksen Kirjallisuustoimikunta

Suomen kulttuurirahasto

Koneen säätiö